Unipelektra

  Unipelektra d.o.o
  Radovana Miloševića 12, Beograd.

  Radno vreme:
  ponedeljak – petak 08:00-16:00

  Kontakt telefoni:
  tel: 011 40 70 522,
  mob: 065 87 01 999

  Matični broj: 20736232
  PIB: 107068962
  Šifra delatnosti:4321
  Žiro račun: BancaIntesa 160-353718-05