Unipelektra

Unipelektra d.o.o
Radovana Miloševića 12, Beograd.

Radno vreme:
ponedeljak – petak 08:00-16:00

Kontakt telefoni:
tel: 011 40 70 522,
mob: 065 87 01 999

Matični broj: 20736232
PIB: 107068962
Šifra delatnosti:4321
Žiro račun: BancaIntesa 160-353718-05