MC30xx mobilni terminal

Cena: 100e (mobilni terminal sa pratećom opremom)
Raspoloživo od okupnog broja uređaja: 50%

MC75xx mobilni terminal

Cena: 150e (mobilni terminal sa pratećom opremom)
Cena: 200e (mobilni terminal sa pratećom opremom + odgovarajući softver)
Raspoloživo od okupnog broja uređaja: 50%

MC70xx mobilni terminal

Cena: 120e (mobilni terminal sa pratećom opremom)
Cena: 150e (mobilni terminal sa pratećom opremom + odgovarajući softver)
Raspoloživo od ukupnog broja uređaja: 50%